หน้าหลัก/HARRIS 801DB-10-O2 เกจ์ลมหน้าปัดเล็ก
hot
HARRIS 801DB-10-O2 เกจ์ลมหน้าปัดเล็ก
HARRIS
รหัสสินค้า : 03011-HAR-0005
2,241.81 บาท4,140.00 บาท-45.85%
ชุด

สินค้าใกล้หมด ใช้เวลาจัดส่ง 2-4 วัน

Tags:
สำหรับแก็ส ออกซิเจน Oxygen (O2)  
แรงดันเข้าสูงสุด            :       230    bar.
แรงดันใช้งาน               :       0-10   bar.
อัตราการไหลสูงสุด         :       155     m3/hr.
แรงดันหน้าปัทม์ใช้งาน      :       0-6    bar
แรงดันหน้าปัทม์เข้า         :       0-315  bar

 

- ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูป พร้อมฝาครอบสีดำจึงมีความทนทานสูง 

- มีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV ให้อัตราการไหลของออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กได้หนาถึง 400 มม. 

- เกจ์ CO2 Harris รุ่น 801 (คาร์บอนไดออกไซด์) “801DB-10-Co2” สำหรับการใช้งานทั่วๆไป ยกเว้นการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของแก๊สในปริมาณสูง 

- ในชุดประกอบด้วย 

 1. เกจ์วัดแรงดัน 
 2. ชุดสวมสาย ลม-แก๊ส
 • ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูป พร้อมฝาครอบสีดำจึงมีความทนทานสูง
 • มีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV ให้อัตราการไหลของออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กได้หนาถึง 400 มม.
 • เกจ์ CO2 Harris รุ่น 801 (คาร์บอนไดออกไซด์) “801DB-10-Co2” สำหรับการใช้งานทั่วๆไป ยกเว้นการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของแก๊สในปริมาณสูง

ในชุดประกอบด้วย

 1. เกจ์วัดแรงดัน

 2. ชุดสวมสาย ลม-แก๊ส

สำหรับแก็ส ออกซิเจน Oxygen (O2)  
แรงดันเข้าสูงสุด            :       230    bar.
แรงดันใช้งาน               :       0-10   bar.
อัตราการไหลสูงสุด         :       155     m3/hr.
แรงดันหน้าปัทม์ใช้งาน      :       0-6    bar
แรงดันหน้าปัทม์เข้า         :       0-315  bar

 

- ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูป พร้อมฝาครอบสีดำจึงมีความทนทานสูง 

- มีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV ให้อัตราการไหลของออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กได้หนาถึง 400 มม. 

- เกจ์ CO2 Harris รุ่น 801 (คาร์บอนไดออกไซด์) “801DB-10-Co2” สำหรับการใช้งานทั่วๆไป ยกเว้นการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของแก๊สในปริมาณสูง 

- ในชุดประกอบด้วย 

 1. เกจ์วัดแรงดัน 
 2. ชุดสวมสาย ลม-แก๊ส
 • ตัวเรือนทำจากทองเหลืองขึ้นรูป พร้อมฝาครอบสีดำจึงมีความทนทานสูง
 • มีไส้กรองสิ่งสกปรกและระบบความปลอดภัยด้วยระบบ IRV ให้อัตราการไหลของออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัดเหล็กได้หนาถึง 400 มม.
 • เกจ์ CO2 Harris รุ่น 801 (คาร์บอนไดออกไซด์) “801DB-10-Co2” สำหรับการใช้งานทั่วๆไป ยกเว้นการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลของแก๊สในปริมาณสูง

ในชุดประกอบด้วย

 1. เกจ์วัดแรงดัน

 2. ชุดสวมสาย ลม-แก๊ส

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ
HARRIS

2,484.00 บาท

4,140.00 บาท-40%
HARRIS

2,326.80 บาท

3,878.00 บาท-40%
HARRIS

2,484.00 บาท

4,140.00 บาท-40%
HARRIS

2,326.80 บาท

3,878.00 บาท-40%
สินค้าใกล้เคียง
สินค้าทดแทน
HARRIS

3,690.00 บาท

6,150.00 บาท-40%
HARRIS

3,690.00 บาท

6,150.00 บาท-40%