หน้าหลัก/UNIOR 263 ด้ามขันปอนด์ 40-200Nm (ไม่รับเปลี่ยนและคืน)
hot
UNIOR 263 ด้ามขันปอนด์ 40-200Nm (ไม่รับเปลี่ยนและคืน)
UNIOR
รหัสสินค้า : 150091-UNI-0001
8,400.00 บาท
อัน

สินค้าโกดังสำรอง ใช้เวลาจัดส่ง 2-6 วัน

รับประกันสินค้าใหม่
Tags:

• ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 6789

• ตั้งค่าง่าย มีสเกลบอกทั้ง Nm และ lbf.ft เที่ยงตรง +/- 3%

• รอบ recalibration ประมาณ 12 เดือนหรือ ใช้งาน 5,000 ครั้ง

• วัดค่าท๊อกซ์ได้ทั้ง 2 ด้าน หมุนซ้าย - หมุนขวา

• ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 6789

• ตั้งค่าง่าย มีสเกลบอกทั้ง Nm และ lbf.ft เที่ยงตรง +/- 3%

• รอบ recalibration ประมาณ 12 เดือนหรือ ใช้งาน 5,000 ครั้ง

• วัดค่าท๊อกซ์ได้ทั้ง 2 ด้าน หมุนซ้าย - หมุนขวา

สินค้าใกล้เคียง